Przeglądarka z której korzystasz nie jest wspierana przez System. Więcej informacji

Widzisz ten komunikat, ponieważ Platforma zakupowa może wyświetlać się nieprawidłowo pod Twoją wersją przeglądarki internetowej

Zachęcamy do zainstalowania najnowszej wersji rekomendowanej przez nas przeglądarki. Kliknij przycisk "Rozumiem" poniżej, aby zignorować komunikat i kontynuować.

Rozumiem

Opracowanie analizy bezpieczeństwa pożarowego dla stacji metra A13 Centrum I linii metra w Warszawie dotyczącej możliwości funkcjonowania stacji w trakcie prowadzenia prac polegających na wymianie schodów ruchomych.

 • Numer postępowania WP.25.00056.2020.S.I.PALA
 • Procedura udzielenia zamówienia Postępowanie publiczne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg pisemny
 • Imię i nazwisko Paulina Landsberg
 • Telefon 226554672
 • Adres e-mail p.landsberg@metro.waw.pl

  Uwagi

  Postępowanie zostało unieważnione

  Uzasadnienie unieważnienia postępowania

  Uzasadnienie faktyczne:
  W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Wykonawcę PROTECT TADEUSZ CISEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA,
  ul. Rudnickiego 3A lok. 13H, 01-858 Warszawa. Wartość oferty złożonej przez Wykonawcę (tj. 184.500,00 zł brutto) przewyższa środki jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia (tj. 61.500,00 zł brutto). Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zamówienia w przedmiotowym postępowaniu
  Uzasadnienie prawne:
  Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie pkt 14.1 SIWP,
  w oparciu o przesłankę, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. ponieważ oferta
  z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do tej ceny.

  Ogłoszenie

  Data zakończenia
  2020-04-06 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert)
  Publikacja ogłoszenia w strefie publicznej:
  2020-03-27

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  Informacje podstawowe 2020-03-27 -
  icon 56_20 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-03-27 0.41 MB
  icon 56_20 - SIWP + załączniki.pdf 2020-03-27 1.98 MB
  icon 56_20 - załącznik nr 2 do SIWP - oferta.doc 2020-03-27 0.08 MB
  icon 56_20 - załącznik nr 3A do SIWP - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx 2020-03-27 0.02 MB
  icon 56_20 - załącznik nr 3B do SIWP - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx 2020-03-27 0.02 MB
  icon 56_20 - załącznik nr 4 do SIWP - wykaz usług.doc 2020-03-27 0.04 MB
  icon 56_20 - załącznik nr 4A - wykaz osób.doc 2020-03-27 0.05 MB
  icon 56_20 - załącznik nr 5 do SIWP - grupa kapitałowa.doc 2020-03-27 0.07 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data utworzenia Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert 2020-04-07 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji informacji o wyniku
  Opracowanie analizy bezpieczeństwa pożarowego dla stacji metra A13 Centrum I linii metra w Warszawie dotyczącej możliwości funkcjonowania stacji w trakcie prowadzenia prac polegających na wymianie schodów ruchomych. 2020-04-10 11:38
  Pomoc

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  pickcategorysearchnoaction

  Wybierz kategorię

    Numer Nazwa

  Przeglądarka, z której aktualnie Państwo korzystają, nie jest wspierana. Korzystanie z przeglądarki w czasie aukcji mogłoby spowodować problemy przy składaniu ofert oraz wyświetlaniu zawartości aukcji. Prosimy o skorzystanie z dedykowanych przeglądarek:

  Na obecnie uruchominej przeglądarce nie można otworzyć konsoli aukcyjnej